vertaler

      Vertalingen en vertaaladviezen

                         Engels- Nederlands en

                                 Nederlands-Engels

                       op elk niveau en op elk gebied.

 

 

                                 English into Dutch

                                 Dutch into English

                               any level, any subject

 

Vertalen is óók interpreteren. Binnen het spanningsveld van interpretatie enerzijds en  de betrokken talen anderzijds wordt gestreefd naar een zo natuurlijk mogelijke weergave van de aangeleverde tekst in de doeltaal.

 

Reeds bestaande Nederlandse of Engelse teksten kunnen worden aangeboden ter correctie.

 

Zie ook, also see: auteur