verhalenverteller

 

In velerlei situaties is het vertellen van een verhaal een rustpunt, een bron van inspiratie. Niet met het voorlezen maar juist met het vertellen van een verhaal wordt het beoogde doel bereikt. De verteller 'ziet' de beelden met zijn binnenste ogen. De luisteraars worden in die beeldenreeks meegenomen. Vanuit een goed voorbereid verhaal kan de verhalenverteller sterke metaforen presenteren die de luisteraar op een niet-intellectuele wijze diep kunnen raken.

 

De verhalen die ik gebruik hebben alle een zekere diepgang en zijn afgestemd op de leeftijd en de interessesfeer van de luisteraars.

De lengte varieert doorgaans van vijf tot twintig minuten. Ook is een programma van ongeveer een uur mogelijk waarbij de verhalen, of episoden uit één verhaal, worden afgewisseld door muziek. Er ontstaat op die wijze een korte 'theater voorstelling'.

         

Alle verhalen hebben een dieper liggende achtergrond zonder aan een specifieke geestelijke of filosofische achtergrond gebonden te zijn. De luisteraars voelen zich na afloop opgeladen met nieuwe energie.

                                      

                                   = = = = = = = = =

 

 Een workshop 'verhalen vertellen' duurt ongeveer twee uur en wordt afgesloten met een relevant verhaal. Verteltechnieken komen aan de orde en worden geoefend.

                     

               =====================================

                'Wat een verBEELDing'

 

         verhalen vertellen als helende zelfexpressie


        Story Telling as a Form of Healing Self-expression

A Story Telling course in which the following aspects are studied:

Enunciation 
Interaction between storyteller and audience
What stories to choose
Archetypes and metaphors
Perspective
Stage fright
Imagination

You are working on a process of personal growth while being introduced to various story telling techniques.
Entertaining and instructive at the same time.

 

 Bij deze cursus verhalen vertellen wordt aandacht besteed aan:

spraakvorming

interactie tussen verteller en luisteraar via woord en gebaar

verhaalkeuze

archetypen en metaforen

vertelperspectief

spreekangst

beeldend vertellen

 

Je werkt aan een groeiproces in vrede met jezelf en de contacten in het dagelijks leven

met de mensen in je directe nabijheid zullen succesvoller gaan verlopen.

                     

                                     =  =  =  =  =  =

                      De boer en de leraar

 

Onlangs hoorde ik een verhaal over een oude boer die, toen hij op een morgen zijn stal binnenkwam, met al zijn zintuigen bespeurde dat er iets niet in orde was. Hij keek eens goed rond en liep toen naar een bepaalde koe. De boer had volkomen op zijn neus vertrouwd. Zo stond hij daar nu, de boer, terwijl hij aandachtig zijn koe bestudeerde. Deze was beslist niet gezond. De boer had dit onmiddellijk in de gaten. De wijze waarop de koe tegen de muur geleund stond, de wijze waarop ze de boer aankeek, de manier waarop ze langzaam haar kop bewoog, de ongebruikelijke geur en de ongebruikelijke geluiden hadden de boer overtuigd dat er onmiddellijk een dierenarts aan te pas moest komen.

 

Na jaren noeste arbeid had de boer een hechte band opgebouwd met zijn levende have. Hij wist precies wat de dieren nodig hadden, of dat nu voedsel was, vers water, ruimte, frisse lucht, een compliment, of een schouderklopje. Hij sprak hen aan of het mensen waren. De hele boerderij leek een gesloten cirkel te zijn. In volkomen harmonie deden de levende wezens, zowel de koeien als de mensen, hun dagelijks werk.

 

Maar het leven duurt niet eeuwig en de boer ging dood.

 

Zijn zoon zette het bedrijf voort. De jonge boer veranderde veel dingen, daar kon hij niet onder uit, omdat een moderne boer niet zo maar alle moderne technologie links kan laten liggen. De hele dag hield hij zijn computerscherm nauwkeurig in de gaten. Woorden zoals 'investering', 'productie', 'hoeveelheid', 'kwaliteit' ,had hij goed in zijn bewustzijn. Hoewel de boerderij winst opleverde en de boer er goed van kon leven, had hij toch het gevoel dat er iets niet klopte. Vooral 's avonds als hij in zijn gemakkelijke stoel zat bij de open haard, dacht hij aan zijn vader. Dan dacht hij aan de liefde die zijn vader voor zijn dieren had gehad. Op dat moment kreeg hij het gevoel dat hij iets miste. Hij bespeurde dat zijn eigen vermogens om van de dieren te houden op een bepaalde manier onderdrukt werden. Hij voelde zich gekortwiekt. Al die geavanceerde apparatuur die nu in zijn stal aanwezig was, was tussen hem en de dieren in komen te staan.

 

Toen nam hij het besluit een groot deel van al die apparaten weg te halen. De produktie nam weliswaar af maar hij kreeg meer tijd, als bij toverslag, om naar zijn dieren te kijken en een werkelijke band met hen op te bouwen. Bovendien smaakte de melk twee keer zo lekker. Dit alles had niet alleen een effect op zijn dieren, maar ook op hem zèlf. Direct nadat hij besloten had zich méér met zijn dieren te bemoeien, hen recht in de ogen te kijken, zich werkelijk op hen af te stemmen, bemerkte hij dat hij, psychologisch gesproken, begon te groeien. En dat proces zette zich voort. Het ging maar door terwijl hij zich de gelukkigste boer van de wereld vond.

 

Toen deze boer enige jaren later zijn kinderen voor het eerst naar school moest brengen ontmoette hij de leraar van wie zijn kinderen les zouden krijgen. De boer wilde weten wat voor soort leraar hij was. Bij wijze van introductie tot zijn school en zijn wijze van lesgeven begon de leraar een verhaal te vertellen: het verhaal dat je net gelezen hebt.

 

                                  copyright: Henk van Oort