lerarentrainer

        Trainingen voor leraren

 

   Er zijn de volgende mogelijkheden:

 

       Engels in het basisonderwijs.

 

Aan de hand van allerlei activiteiten komt tijdens de training de algemene didactiek aan de orde. Vooral bij jonge kinderen staat het doen op de voorgrond. De nieuwe taal wordt aan het lichaam gekoppeld. Vooral de ledematen spelen hierbij een grote rol. Er is de zogenaamde TPR: 'Total Physical Response' : het hele lichaam doet mee. Op deze wijze 'zakt' de nieuwe taal naar het onbewuste en dat is precies de plaats waar de taal een plekje moet kunnen vinden. Alleen dan kan er vloeiend gesproken worden, zonder ingrijpen van een bewust uitgevoerde zoekfunctie van de hersenen.

 

Geheugenfuncties kunnen ook worden ondersteund door nieuw verworven kennis te koppelen aan plekken in de ruimte van het leslokaal. Een verhaal bestaand uit b.v. vijf scenes wordt in het lokaal weergegeven op vijf verschillende plekken in de klas. Het gebruik van voorwerpen die een rol spelen in het verhaal kan de geheugeninprenting nog verder versterken.  

 

Ook ritme kan het geheugen ondersteunen. Veel nieuw idioom wordt dan in ritmische spreuken, gedichten, etc. aangeboden. Hardop en klassikaal reciteren in een bepaald ritme ondersteunt het inprentingsproces zeer sterk.

 

            Vrije School didactiek

 

Mijn ervaring als Vrije School leraar in de onderbouw en als vakleerkracht Engels deel ik graag met andere leraren. Cursuslengte varieert van één dagdeel tot een gewenst aantal avondbijeenkomsten. De inhoud kan gecentreerd zijn tot één basisschoolvak, tot meer vakken of tot algemene antroposofische didaktiek. Het antroposofische mens -en wereldbeeld kan uitgebreid aan de orde komen. Zie ook: 'Inleidingscursus antroposofie' in het keuze menu.

 

Individuele begeleiding van een leerkracht behoort ook tot de mogelijkheden.

                                         - - - - - - - - - - - - -

 

Bovengenoemde ervaring bij het onderwijs in de Engelse taal heeft geleid tot de publicatie van het boek:

 

                        'CHALLENGING CHILDREN',

 100 imaginative activities for the English lesson in Primary Education.

Publisher: Deltapublishing, UK. ISBN 1-900783-93-2

                              Author: Henk van Oort

 

Leraren Engels in het basisonderwijs vinden in dit boek een veelheid van direct uitvoerbare activiteiten die naast een eventuele methode gebruikt kunnen worden. De verschillende niveaus en tijdsduur zijn duidelijk aangegeven.

   

   'These activities introduce endless fun and add zest to your lessons'.