inleidingscursus antroposofie

 

De algemene inleidingscursus in de antroposofie van Rudolf  Steiner omvat afhankelijk van de practische omstandigheden doorgaans zes à zeven avonden. Een samenvatting van de cursus is te vinden in het boekje:

 

                 'ANTROPOSOFIE, een kennismaking' ,

        uitgave: Christofoor, Zeist. ISBN 9 789060 383780

                           auteur: Henk van Oort

 

An English version of the summary of my introductory course into anthroposophy is also available in English":

 

             'ANTHROPOSOPHY, a Concise Introduction'

      published by Rudolf Steiner Press/ Temple Lodge, UK.

                            ISBN 978-1-902636-92-4

                               author: Henk van Oort

The subjects are:

De onderwerpen zijn:

 

Rudolf Steiner's biography and the Fields of Work.

De biografie van Rudolf Steiner en de werkgebieden die zijn voortgekomen uit de antroposofie.

 

The four-fold image of man: physical body, ether body, astral body, the 'I'.

Het vier-ledig mensbeeld: fysiek lichaam, ether lichaam, astraal lichaam, het 'ik'.

 

The three-fold image of man: body-soul-spirit.

Het drie-ledig mens beeld:  lichaam, ziel, geest.

 

Thinking-Feeling-Willing.

Denken - Voelen - Willen .

 

Man and Animal. Darwin and Steiner.

Mens en dier. Darwins evolutietheorie en Steiners visie op de wording van de kosmos komen ter sprake.

 

The Cultural Periods: from 'Old Saturn'when time was created to the present day.

De grote cultuurperioden: Vanaf de eerste planetaire schepping, de zogenaamde Oude Saturnus, tot en met het heden.

 

 

Tijdens de laatste avond wordt aangetoond hoe het menselijk bewustzijn zich door de diverse millennia heeft ontwikkeld. Het menselijk bewustzijn wordt niet alleen met feiten gevuld maar ontwikkelt zich kwalitatief, d.w.z. de waarneming en de interpretatie van de waarneming zijn steeds in progressieve ontwikkeling.

 

Een op zichzelf staande voordracht over een antroposofisch onderwerp behoort ook tot de mogelijkheden. Bijvoorbeeld:

 

Possible Separate lectures:            

 

'De zeven ckakra's in relatie tot het lesgeven'

'The Seven Chakras in Teaching '

'De twaalf zintuigen'

'The twelve Senses'

'De vier temperamenten' 

'The Four temperaments'

'De achtergronden van de sprookjes'.

'The Background of Fairy Tales'

'De levensfasen van de mens' 

'Stages in Life'

 'Vormtekenen'  

 'Dynamic Drawing'

'De zeven etherprocessen als basis voor het menselijk leren' 

The Seven Ether Processes as the Basis of Learning'

'De vier ethersoorten' 

'The Four Ethers'

'De ontwikkeling van het menselijk bewustzijn door de eeuwen heen'.

The Development of Human Cosciousness through the Ages

Religieuze Engelse Poëzie

Religious English Poetry

        

                                  Many other subjects on request.

                         Vele andere onderwerpen op verzoek