De leraar

 

 

De leraar

 

Het leraarschap zit blijkbaar in mijn bloed, met alle voor -en nadelen. Misschien wel passend bij mijn steenbok natuur; altijd iets hoger willen staan dan de ander. Door dat iets hogere standpunt, op de schouders van een andere leraar b.v. is een beter zicht op de omgeving gegarandeerd. De letterlijke achtergrond van deze metafoor leerde ik kennen in de Franse Alpen. Het dal van de Arve bij Saint Gervais ziet er ècht anders uit naarmate men hoger klimt. Tegelijkertijd realiseer ik mij dat de inspiratie steeds moet komen van dat stuk van de berg dat nog niet beklommen is. En dan past bescheidenheid. Of hoger klimmen nog is weggelegd in dit aardeleven moet maar afgewacht worden. De leraar is op die manier een mediator. Wat boven hem is wordt naar omlaag doorgegeven. Anders gezegd: Ik zie mijzelf als vertaler van gecompliceerde gegevens en situaties naar voor de doelgroep begrijpelijke taal.

 

De inhoud van alle door mij gehanteerde formats is afkomstig uit verschillende inspiratiebronnen, o.a.: Rudolf Steiners antroposofie, Neuro-linguïstisch Programmeren, de psychologie van Jung, de psychosynthese, mindfulness, het werk van Anodea Judith, de wijsheid en levenservaring van Barbara Ann Brennan, en de humanistische benadering van leerprocessen van Mario Rinvolucri en Judith Baker. En natuurlijk hebben ook al mijn leerlingen en cursisten in de loop der jaren er toe bijgedragen dat ik het verschijnsel mens ben gaan zien als de zingever van onze aarde. Vanuit dit besef draagt elk menselijk leerproces bij tot de voortschrijdende ontwikkeling van de hele aardeplaneet.