auteur

                                                    author

 

If you would like to read my publications there are the following options:

Als je teksten van mijn hand wilt lezen zijn er de volgende mogelijkheden:

  

  

      Challenging Children',          

        published by Deltapublishing,

      England,

      ISBN1-900783-93-2  (Third Edition)

  

A book full of inspiring ideas for those who teach English in Primary Education. It can be used next to any course book. It will give zest to your lessons. Very little or no preparation is necessary to create a splendid lesson. Have a look at the publisher's website for a sample page.

  

Een boek voor leraren Engels in het basisonderwijs. Je vindt er

´100 activities´ die je naast een methode kan gebruiken. Op zeer speelse wijze komen de leerlingen in aanraking met de doeltaal. Het boek is geheel in het Engels geschreven waardoor het over de hele wereld bruikbaar is.

  

                                      ========================

  

  

´Antroposofie, een kennismaking´ uitgave: Christofoor, Zeist. ISBN 90-6038-378-8

Op aansprekende wijze maakt de lezer kennis met de antroposofie. Het boek is ontstaan uit de inleidingscursussen antroposofie.Een prima introductie tot Rudolf Steiners antroposofie .

               

               ================

  

´Anthroposophy, a concise introduction´ published by: Temple Lodge,Rudolf Steiner Press, England. ISBN 978-1-902636-92-4

  

This book  is the result of the introductory courses into anthroposophy that have been organised for over ten years now. The many illustrations enhance reading pleasure and understandability of sometimes complicated concepts. Those who are new to anthroposophy will find it a clear-cut introduction to Steiner's spiritual philosophy. Others who are more or less familiar with the subject will see how a fresh approach can open up entirely new vistas.

  

Dit is de Engelse versie van 'Antroposofie, een kennismaking'.

                      

                     ====================

  

More texts can be found in the online magazine  

Humanising Language Teaching,  runby PILGRIMS Language School in Canterbury, EnglandSee: www.hltmag.co.uk  Browse in current edition  or previous editions.

  

                                         ====================

  

  

'Lexicon Antroposofie', uitgave Christofoor, Driebergen, Holland. ISBN 978 90 6038 6415  104 blz.

Prijs € 14,50 In dit lexicon zijn de belangrijkste antroposofische begrippen opgenomen. Bij de samenstelling van dit boek was het mijn bedoeling een gemakkelijk hanteerbaar handboek te schrijven waarvan ik zou wensen dat het had bestaan toen ik zelf ruim veertig jaar geleden kennismaakte met antroposofie.

  

                      The English edition of this book entitled

                   

                 A-Z ANTHROPOSOPHY 

                                   a glossary of terms used in

                           Rudolf Steiner's spiritual philosophy'

  

published by the Rudolf Steiner Press, Forest Row, UK, on 31 October  2011.

                

                              = = = = = = = = =               

                      

                                        :

           LOOK ROUND   

                                

 

  

A booklet consisting of 24 photos in which the circle plays an important role. Each photo is twinned with a short meditative poetic text.

                            A feast for the heart and the eyes.

  

From the blurb:

  

The healing power of mandalas is well-known throughout the world. In this booklet you will find a variety of circular images from everyday life. Take some time and just look at them. Let the relaxing effect do its work. After having seen these pictures and after having read the texts you will observe your world in a new way. Again and again. Sit down, relax and enjoy.

                                       November 2010

                         

    

                                        ZEESPIEGEL

 

      Een collectie foto's begeleid door poëzie geïnspireerd

                                      op de zee.

       A series of photos and poems in Dutch inspired by the sea.

                                      Bergen N.H.

        

  Een collectie foto's en poëzie met de muur als metafoor voor de menselijke huid.

A series of photos and poems in Dutch inspired by some wonderful walls seen in Cornwall, Umbria and Holland.

                   

           °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

                        The Inner Rainbow

              An illustrated history of human consciousness from

                             Ancient India to the present day

                                                     by

                               Henk van Oort

 

 Featuring more than 50 colour images, The Inner Rainbow takes    the reader on an journey through time, from Ancient India to the    present day. This is the journey of human consciousness – the story of an eternal, metamorphic process. As the author suggests, consciousness is not a self-contained, unchangeable faculty. The way we perceive the surrounding world today – with the potential for sophisticated and exact observation of natural phenomena – has evolved over thousands of years. What was once a blurred and fragmentary perception in the time of Ancient India has evolved to a clear awareness of everyday reality.

 

 Using pictures as his starting point, Henk van Oort outlines   a remarkable narrative, beginning with the age-old myth of Noah’s Ark, in which a rainbow is presented to the survivors of the Biblical flood. This rainbow in nature, with its seven colours, is mirrored in the ancient teaching of the seven human chakras, also with seven colours. Through a gradual process of change over centuries, this outer rainbow has been internalised into an inner rainbow, shaping a bridge between body, soul and spirit. 

 

 With its ever-changing consciousness, this inner rainbow is a wonderful sense organ, in process of reaching a new peak of development. Understanding our past – the progressive stages we have passed through – is a prerequisite for optimal use of our consciousness now. Ultimately, then, this book can be seen as a guide for working with your own inner rainbow: to expand,  deepen and enliven your picture of the world and your true self.

 

                                         Language: English                                                                                   

                  Contact : email   vanoort-breman@quicknet.nl    

                                   Tel. 00-31-(0)72-5895828

                     

           
*********************************************************

                       

  
In deze bloemlezing van toegankelijke poëzie over de zee, de natuur
en de liefde wordt de lezer meegenomen in de belevingswereld van
de dichter. Poëzie is door alle tijden heen het resultaat gebleken van
intense gevoelens die krachtig en bijna uit zichzelf een plaats opeisen
in de taal. De hier verzamelde poëzie laat zien hoe krachtig taal
kan zijn. Wie kan niet genieten van deze levensechte beelden in
zorgvuldig gekozen taal? (verschenen: april 2016 - 61 pagina's)


************************************************************