Agenda

 ! Scrol naar beneden voor actuele informatie !

!Scrol down for current information!
   
Woensdag 25 januari 2012:

Cursus Spiritualiteit in Opvoeding en Onderwijs.

Locatie: Adriaan Rol. Holstschool, Pr. Hendriklaan 56, Bergen N.H. Vijf avonden. Aanvang: 20.00 uur.

 

Woensdag 4 april 2012: Cursus Vrije School Pedagogiek. Locatie: Vrije School Haarlem Noord. Drie avonden. Aanvang: 20.00 u.

 

Woensdag 3 oktober 2012: Cursus Vrije School Pedagogiek. Locatie: Vrije School Alphen a/d Rijn. Vijf avonden. Aanvang 20.00 u.

  

Maandag 28 januari 2013:

De Geschiedenis van de Ruïnekerk in Bergen N.H.Locatie: Ruïnekerk, Bergen N.H. Aanvang 20.00 uur.

 

Maandag 11 februari 2013:

'De Zeven Chakra's', lezing in Haarlem: Floraplein 27. Aanvang 20.00 uur.

  

Maandag 18 maart 2013:

'De Grote Cultuurperioden en de Ontwikkeling van het Menselijk Bewustzijn',

Lezing met power point presentatie van afbeeldingen uit de kunstgeschiedenis. Locatie:de Ruïnekerk in Bergen N.H. Aanvang: 20.00 uur.

  

Woensdag 18 september 2013:

'De Zeven Chakra's, lezing in Schipluiden. Locatie: spiritueel centrum 'Op Hodenpijl', Aanvang: 20.00 uur.

  

Voorjaar 2014:

  

Woensdag 19 februari 2014: 'De biografie van Rudolf Steiner' 

  

Aan de hand van de biografie van Rudolf Steiner wordt een beeld geschetst van de antroposofie. De vele werkgebieden die uit de antroposofie zijn ontstaan worden besproken. Deze lezing is een uitstekende introductie op de veelomvattende antroposofie en is tevens geschikt als hernieuwde kennismaking met de geesteswetenschap van Rudolf Steiner. De antroposofie blijkt nog steeds een belangrijke bron te zijn van inspiratie voor die mens die in het dagelijkse leven het geestelijke in de kosmos wil verenigen met het geestelijke in zichzelf.

  

Deze lezing vindt plaats in 'Op Hodenpijl', Rijksstraatweg 20-22, Schipluiden. Aanvang: 20.00 u.

                      --------------------------------------------------------------

  

Vijf zaterdagochtenden: 1maart, 8 maart, 15 maart, 22 maart en 29 maart 2014 :  Inleidingscursus Antroposofie

Locatie: 'Op Hodenpijl', Rijksstraatweg 20-22, Schipluiden. Tijd: 10.15 - 12.30 u.

  

Onderwerpen:

 

* Het vierledig mensbeeld: fysiek lichaam, etherlichaam, astraal lichaam, het 'Ik'.

* Het drieledig mensbeeld: Lichaam, Ziel, Geest

* Denken, Voelen, Willen, als zielekwaliteiten.

* De ontwikkeling van het menselijk bewustzijn gedurende de grote cultuurperioden vanaf Oer India tot heden.

* Het Christusmysterie: Christus, de zingever van onze planeet Aarde.

  

Opgave: vanoort-breman@quicknet.nl 

  

Vrijdag 4 april 2014 om 19.30 u.:

Presentatie van het nieuwe boek van Henk van Oort: The Inner Rainbow in de Eerste Bergensche Boekhandel, Oude Prinsweg 11, Bergen N.H.

  

Donderdag 17 april 2014:

Cursus verhalen vertellen. Locatie: Adriaan Holstschool, Pr. Hendriklaan 56, Bergen N.H. Aanvang 20.00 uur. Totaal 4 avonden. Opgave en inlichtingen:

vanoort-breman@quicknet.nl

    

  

Zondag 18 mei 2014

Presentatie van mijn nieuwe boek

                         'The Inner Rainbow'

An Illustrated History of Human Consciousness from Ancient India to the Present Day'

met power point afbeeldingen.

Locatie: Op Hodenpijl, Rijksstraatweg 20, Schipluiden.

Aanvang 15.00 uur.

  

Zondag 24 augustus 2014

Presentatie van alle cursussen en lezingen in het komende najaar.

Plaats: Op Hodenpijl, Rijksstraatweg 20, Schipluiden.

Tijd: 12.00 - 13.00 u. in het Priëel in de tuin.

  

Woensdag 3 september 2014. 

Aanvang: 20.00 uur: lezing en workshop:

Denken-Voelen-Willen als kwaliteiten van de ziel.

Locatie: Rudolf Steinerschool, Engelandlaan 2, Haarlem.

Organisatie: De Avond Academie, Haarlem.             

  

Zaterdag 6 september 2014:

Start Basiscursus Antroposofie op 5 achtereenvolgende zaterdagochtenden: 6, 13, 20, 27, sept. en 4 okt. 2014. Onderwerpen:

De 12 zintuigen - De Vier Temperamenten- De achtergronden van de Sprookjes - Mens en Dier - De Vier Mysteriestromen.

Locatie: Op Hodenpijl, Rijksstraatweg 20-22, Schipluiden. Tijd: 10.30 - 12.45 u.

Aanmelden en info: vanoort-breman@quicknet.nl

  

Donderdag 23 oktober 2014:

Cursus 'Verhalen vertellen als helende zelfexpressie' (vier achtereenvolgende donderdagavonden)

Tijd: 20.00 - 22.00 u.

Locatie: Adriaan Roland Holstschool, Pr. Hendriklaan 56, Bergen N.H.

Aanmelden en info: vanoort-breman@quicknet.nl

  
     Maandag 16 maart 2015
            Systeem Denken
Lezing over verbindende onstoffelijke organisatiepatronen
die de basis vormen voor de puzzel van het leven        
                        Plaats: Bergen N.H.
                 Tijd: 20.00 - 22.00 u.
                  info: 072-5895828
  email: vanoort-breman@quicknet.nl
  
 
              Voorjaar 2015 
                        'De Spelende Man'
Een serie avonden voor mannen van elke leeftijd vol
                  speelse improvisaties
                       ludieke expressie
                                en
         andere gekkigheden voor lijf en stem. 
      Mail of bel voor verdere info.  Locatie: Schoorl.  
               vanoort-breman@quicknet.nl                                                             

                           072-5895828

 

                       Woensdag 29 april 2015

 

               'Systeem denken'

Lezing over de onstoffelijke organisatiepatronen

        die de basis vormen van het leven.

 

                          Plaats: Vrije school Texel

                         Tijd: 19.30 u.

         info: vanoort-breman@quicknet.nl

                       072-5895828

 

 

                    Najaar 2015 

 

    woensdagavond 16/9 - 30/9 en 14/10-2015

                 drie avondvoordrachten Vrije School Texel

                             Aanvang 19.30 uur.

    'De wordingsgeschiedenis van aarde en mens -

vanaf de Oude Saturnus tot de toekomstige Vulcanus'

 

         info: vanoort-breman@quicknet.nl

                             072-5895828

 ===============================================

       Woensdag 10 februari 2016:

 

'De vier wezensdelen van de mens en de zeven chakra's'. 

 

Een voordracht over het gecompliceerde krachtenspel dat elk mens in zich draagt. Enige kennis over dit deel van het verschijnsel mens kan bijdragen tot een betere zelfkennis en een beter begrip van onze medemens. Er wordt niet alleen aandacht besteed aan de theoretische kennis van deze onderwerpen maar ook aan de praktische uitwerking ervan in het dagelijks leven.

 

 

Plaats: Stichtse Vrije School - Socrateslaan 24, Zeist.

                         Tijd: 20.00 - 22.00 uur.

                     info: vanoort-breman@quicknet.nl  of 072-5895828

 

 

====================================================================================================== 

                                

          Donderdag 17 maart 2016:

 

'De vier wezensdelen van de mens en de zeven chakra's'. 

 

Een voordracht over het gecompliceerde krachtenspel dat elk mens in zich draagt. Enige kennis over dit deel van het verschijnsel mens kan bijdragen tot een betere zelfkennis en een beter begrip van onze medemens. Er wordt niet alleen aandacht besteed aan de theoretische kennis van deze onderwerpen maar ook aan de praktische uitwerking ervan in het dagelijks leven.

 

Plaats: Rudolf Steinerschool (voortgezet onderwijs) - Belgiëlaan - Haarlem

Tijd: 20.00 - 22.00 uur

 

info: vanoort-breman@quicknet.nl of 072-5895828

 

 

 =====================================================================================================

                                                           Dinsdag 19 april 2016:

                            Plaats: Vrije School Kleverpark, Wouwermanstraat 49 a - Haarlem
                                                               Tijd: 20.00 - 22.00 u.

                   Het grootste wonder ben je zelf !

Een lezing over het vierledig mensbeeld als basis van de vrije school pedagogiek
 


Hoe vaker we ons verbazen over het verschijnsel mens hoe beter. Verbazing leidt tot verdere verkenning van onszelf en van de wereld om ons heen. Enige wegwijzers op deze ontdekkingstocht zijn altijd welkom. Het mens- en wereldbeeld, zoals gepresenteerd in de vrije school pedagogiek, kan zo’n wegwijzer zijn. Wanneer begrippen als fysiek lichaam, etherlichaam, astraal lichaam en het ‘ik’ enige invulling krijgen merken we dat onze kennis zich werkelijk verdiept.


        De ontwikkelingsfasen die het kind en de jonge mens doormaken, bijvoorbeeld, komen in een verrassend breed perspectief te staan. De mens blijkt een wezen te zijn dat zich letterlijk, met behulp van opvoeders thuis en op school, ont-wikkelt. Het ‘ik’ verovert geleidelijk, met vallen en opstaan, een eigen plaats in de wereld. Het vrije school leerplan ondersteunt dit groeiproces.


            De lesstof is niet alleen bedoeld als kennisoverdracht maar wil ook ondersteunend zijn tijdens de ontplooiing van de jonge mens op school. Naarmate we meer vertrouwd raken met deze zienswijze merken we dat het wonderlijke krachtenspel achter de uiterlijke wereld zich slechts geleidelijk onthult en geduld en tijd vraagt.


            Dit vierledig mensbeeld als basis van de vrije school pedagogiek komt uitgebreid ter sprake tijdens de lezing op 19 april 2016.
      

 ====================================================================================================== 

 

                                                            Woensdag 20 april 2016:

            

Plaats: Op Hodenpijl  Rijksstraatweg 20-22 - Schipluiden 

                                 Tijd: 20.00 - 22.00 uur.

            De twaalf zintuigen en de zeven chakra’s               

 

Welbeschouwd beschikt de mens over negentien mogelijkheden om met zichzelf en de wereld om hem heen in contact te treden. Hiervoor staan hem twaalf zintuigen en zeven chakra’s ter beschikking. Door actieve aandacht te sturen naar de minder bekende zintuigen en chakra’s kan de mens in contact komen met de aanvankelijk verborgen bronnen van het leven. Op deze wijze wordt een brug geslagen tussen de alledaagse wereld en de wereld van de geest. Het samenspel van lichaam, ziel en geest wordt begrijpelijker als we enig zicht krijgen op deze werking van onze zintuigen en onze chakra’s. Als het ons lukt onze energie gelijkmatig te verdelen over onze zintuigen en onze chakra’s dan leidt dit tot een persoonlijk evenwicht en uiteindelijk tot een gelukkiger leven.

Naast een theoretische uiteenzetting over de twaalf zintuigen en de zeven chakra’s als poorten van de ziel komt ook tijdens deze lezing ter sprake hoe de zintuigen en de chakra’s een rol spelen in de praktijk van het dagelijkse leven.

 

 

                              Info: vanoort-breman@quicknet.nl of 072-5895828

 

=====================================================================================================================================================

 

              Dinsdag 26 april en dinsdag 10 mei 2016

 

                                    Plaats: Vrije School Stella Maris - Den Burg - Texel.

                                         Tijd: 19.30 - 21.30u.               

 

       Over de menselijke vrijheid tussen Goed en Kwaad

 

Twee avondvoordrachten over de krachtenvelden van Goed en Kwaad die elk mens in zijn of haar leven tegenkomt.

 

Op de eerste avond die als motto heeft ‘Het gezicht van het kwaad’ worden de tegenkrachten verkend die een grote rol blijken te spelen bij de ontwikkeling van een onafhankelijk menselijk bewustzijn. Aan de hand van voorbeelden uit de kunstgeschiedenis en de literatuur wordt geschetst hoe de tegenkrachten  ontstaan zijn en hoe deze een rol hebben gespeeld door alle tijden heen. Enige kennis van deze ontwikkeling kan een hulp zijn voor een beter begrip van de tegenkrachten in de huidige turbulente tijd.

 

Op de tweede avond met het motto ‘De Liefde en haar betekenis voor de Aarde’ worden de liefdeskrachten verkend die elk mens in zich draagt en waarmee hij in contact kan komen met de medemens en met de schepping als geheel. Wanneer de krachten van het Kwaad enerzijds en de krachten van de Liefde anderzijds enigszins begrepen worden  kan de mens zich geleid voelen op een holistische middenweg naar innerlijke vrijheid.

 

Deze twee bijeenkomsten willen een hulp zijn voor een ieder die op zoek is naar een innerlijk evenwicht waarbij de positieve èn de negatieve krachten op hun eigen plaats kunnen worden gehouden om zo in dienst te staan van de persoonlijke vrije wil.

 

                                                info: vanoort-breman@quicknet.nl  of 072-5895828

 

 

==========================================================================================================================

    

                             Maandag 30 mei 2016

             Interne Training voor leraren Vrije School Kleverpark - Haarlem 
 


====================================================================================================================================================

  

                       Vrijdag  26 augustus 2016 

             Interne Training voor leraren Vrije School Kleverpark - Haarlem
==========================================================================================
     

Uitnodiging voor de workshop

STERVEN ZOALS JE LEEFT

Wie zorgt er voor jou en voor wie zorg jij?

Deze twee vragen staan centraal in een workshop die binnenkort gegeven wordt door

Guido Lamm,

verpleegkundige, zanger en voormalig directeur van verschillende verpleeg-en verzorgingshuizen.

Om richting te kunnen geven aan de beantwoording van de twee vragen is een workshop ontworpen waarin je leert een gesprek te voeren over je eigen levenseinde of over dat van een ander. Aan de hand van een inleidende presentatie, een korte creatieve sessie, en een gesprek wordt duidelijk hoe je eigen ‘ik’ zich verhoudt tot de wereld om je heen. Vanuit dit vertrekpunt proberen we tot een beantwoording te komen van velerlei vragen rondom het levenseinde.

De huidige cultuur werkt niet bepaald in de hand dat we gemakkelijk praten over ons levenseinde. Als het al gebeurt dan is het veelal in de stervensfase en dan vaak alleen uit medisch perspectief. Een belangrijk uitgangspunt is dat bij een waardig leven ook een waardig sterven hoort. Deze workshop is een belangrijke hulp bij al je overwegingen in verband met het levenseinde.

Plaats van de workshop: Atelier Ailanthus – Voert 15 – 1861 PE – Bergen N.H.

Datum: zaterdagavond 19 november 2016

Tijd: 20.00 – 22.00 u.

Onkosten: € 10, incl. koffie/thee en materiaal

 

Het is handig als je even laat weten of je denkt te komen.

Aanmelding en info bij Henk van Oort: vanoort-breman@quicknet.nl of 072-5895828/06-12266864

 

    


=========================================================================================
    William Turner - the Painter of Light

Lezing met visuele presentatie over het leven en werk van de Engelse schilder J. M. W. Turner.
voor leden van de Bergense groep Kunst '83 in Bergen N.H. op  woensdag 5 april 2017 - 20.00 uur.

=========================================================================================


Woensdag 18 januari 2017 en woensdag 19 april 2017
                               
      Plaats: Op Hodenpijl - Rijksstraatweg 20-22 - Schipluiden
                                                       Tijd 20.00 - 22. 00 u.


                     Het gezicht van het Kwaad

 

Twee avondvoordrachten over de krachtenvelden van Goed en Kwaad die elk mens in zijn of haar leven tegenkomt.

 

Op de eerste avond die als motto heeft ‘Het gezicht van het kwaad’ worden de tegenkrachten verkend die een grote rol blijken te spelen bij de ontwikkeling van een onafhankelijk menselijk bewustzijn. Aan de hand van voorbeelden uit de kunstgeschiedenis en de literatuur wordt geschetst hoe de tegenkrachten  ontstaan zijn en hoe deze een rol hebben gespeeld door alle tijden heen. Enige kennis van deze ontwikkeling kan een hulp zijn voor een beter begrip van de tegenkrachten in de huidige turbulente tijd.

 

     Op de tweede avond Woensdag 19 april 2017 met het motto
     De liefde en haar betekenis voor de Aarde’‘

worden de liefdeskrachten verkend die elk mens in zich draagt en waarmee hij in contact kan komen met de medemens en met de schepping als geheel. Wanneer de krachten van het Kwaad enerzijds en de krachten van de Liefde anderzijds enigszins begrepen worden  kan de mens zich geleid voelen op een holistische middenweg naar innerlijke vrijheid.

 

Deze twee bijeenkomsten willen een hulp zijn voor een ieder die op zoek is naar een innerlijk evenwicht waarbij de positieve èn de negatieve krachten op hun eigen plaats kunnen worden gehouden om zo in dienst te staan van de persoonlijke vrije wil.
=====================================================================================

INTERVISIE BIJEENKOMST
   voor diegenen die door middel van cursussen en/of voordrachten regelmatig bezig zijn antroposofie over te dragen op de volgende generatie of daarmee willen beginnen.

Datum: zaterdag 18 maart 2017
Plaats: Stichtse Vrijeschool - Socrateslaan 24 - Zeist
Tijd: 11.00 u. - 15.00 u.

Info en aanmelding: vanoort-breman@quicknet.nl
of 06-12266864

==================================================================
Woensdag 18 oktober 2017
  Maandag 26 maart 2018Voordracht: De biografie van Rudolf Steiner.
plaats: Op Hodenpijl - Rijksstraatweg 20-22 - Schipluiden
Tijd: 20.00 - 22.00 uur.
==================================================================
Woensdag 21 februari 2018
Voordracht: Het vierledig mensbeeld in de praktijk van het dagelijks leven. 
Enige kennis van het vierledig mensbeeld, bestaande uit het fysiek lichaam, het etherlichaam, het astraal lichaam en het 'ik', zoals dat in de antroposofie gepresenteerd wordt, kan leiden tot een grotere mate van zelfkennis en tot een beter begrip van de wereld waarin wij leven. Aan de hand van een groot aantal voorbeelden uit het dagelijks leven wordt het vierledig mensbeeld op aansprekende wijze besproken. 
Plaats: Op Hodenpijl - Rijksstraatweg 20-22 - Schipluiden
Tijd: 20.00 - 22.00 uur.
Zie ook: www.ophodenpijl.nl
=====================================================================                                         

 Maandag 26 maart 2018
Stil, wees stil...
Een avond met Keltische muziek, Nederlandse en Engelse/Keltische poëzie waar je stil van wordt in deze Stille Week voor Pasen. De poëzie en de verhalen worden verteld door Henk van Oort.
Muziek: Martine Nijenhuis, viool en Fraukje Weishaupt, harp.
Plaats: Ruïnekerk - Bergen N.H.
Tijd: 20.00 - 21.30 uur.
info: 00-31-6-12266864
 of:

 

vanoort-breman@quicknet.nl

======================================================================
  
Dinsdag 24 april 2018
15.00 - 17.00 uur
De Impuls van het Goetheanum in Dornach, Zwitserland.
Besloten voordracht in Utrecht
=====================================================================

Maandag 17 december 2018
Een avond met poëzie en muziek in de Ruïnekerk - Bergen N.H. voor leden van de V.V.A.O.
Muziek: Martine Nijenhuis en Fraukje Weishaupt.
Verteller: Henk van Oort

====================================================================

Woensdag 16 januari 2019
Spiritueel centrum 'Op Hodenpijl' - Rijksstraatweg 20-22 Schipluiden
20.00 - 22.00 uur:
De Impuls van het Goetheanum in Dornach, Zwitserland.Tijdens deze voordracht, met power point presentatie, wordt aandacht besteed aan het initiatief van Rudolf Steiner om een geheel eigen gebouw neer te zetten waarin de verschillende werkgebieden van de antroposofie een plaats zouden kunnen vinden. In 1913 is het zover. In Dornach wordt de grondsteen gelegd voor dit eerste, grotendeels uit hout bestaande, Goetheanum. Nadat dit gebouw door brandstichting verwoest werd, maakte Rudolf Steiner nog een globaal ontwerp voor het tweede Goetheanum. Dit gebouw, deze keer uit beton, kon pas na zijn dood in 1925 in gebruik worden genomen. Het is nu het centrum voor de Hogeschool der Geesteswetenschappen.


Tijdens deze presentatie komen de spirituele impulsen ter sprake die een rol hebben gespeeld bij de realisatie van dit opvallende gebouw. Tegelijkertijd wordt uit deze bouwgeschiedenis duidelijk hoe de antroposofie haar vorm heeft weten te vinden in de huidige tijd.


Enige voorkennis over dit onderwerp is handig, doch zeker niet noodzakelijk.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Maandag 8 april 2019
in Rotterdam

'Pasen en het ethersich vormmodel'
(besloten voordracht)


====================================================================

Woensdag 9 oktober 2019
in Alkmaar

'De kracht van kennis door de eeuwen heen'
(besloten voordracht)

=====================================================================

                                                                                                          


 

‘Van tussen stenen uit’                                                                            

  - Ons verborgen bewustzijn, nader belicht-

 

 

 

Een lezing over de actuele stand van zaken betreffende het menselijk bewustzijn. Het menselijk bewustzijn is voortdurend onderhevig aan verandering. Niet alleen vermeerdert de mens steeds zijn kennis, zijn waarnemingsvermogen verandert evenzo.

Deze razend snel veranderende blik op de werkelijkheid waarin wij leven en op wie wijzelf zijn, krijgt tijdens deze lezing een nieuwe dimensie waardoor nieuwe verrassende inzichten geopend worden. Aan de orde komen onder andere:

Het Weer en Klimaatverandering

Het Internet

Kwantum fysica

Archetypen en Metaforen

Vormkrachten in de Natuur

                                Gezondheid en Ziekte

 

Bewustzijnsinhouden die doorgaans verborgen blijven bij de gebruikelijke materialistische benadering van de wereld waarin wij leven vormen de inhoud van deze lezing. We proberen de achterliggende spirituele oorzaken te vinden die de grondslag vormen van de actuele onderwerpen zoals hierboven genoemd. Enige kennis van deze verborgen achtergronden draagt bij tot een beter begrip van onszelf en van onze medemens. Bij deze lezing kan de antroposofische benadering van deze materie een hulp zijn tijdens deze boeiende ontdekkingstocht.

 

Er is gelegenheid tot het stellen van vragen.


         Plaats: Op Hodenpijl - Rijksstraatweg 20-22 - Schipluiden.
                                                 Datum: 19 februari 2020
                                                   Tijd: 20.00 - 22.00 uur

=========================================================================================================================